หน้าแรก
ประชาสัมพันธ์
ข่าว
กำหนดการรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS 62)

กำหนดการรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS 62)


มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดการรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS 62)​ โดยมีรายละเอียดดังนี้ http://regservice.buu.ac.th/​


เอกสารประกอบ:
[291.00 KB]

อัลบัมภาพ