หน้าแรก
ประชาสัมพันธ์
ข่าว
กำหนดการรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS 64)

กำหนดการรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS 64)


มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดการรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS 64)​ โดยมีรายละเอียดดังนี้ http://regservice.buu.ac.th/

อัลบั้มภาพ