หน้าแรก
ประชาสัมพันธ์
ข่าว
กำหนดการรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS 66)

กำหนดการรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS 66)


มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดการรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS 66)​ โดยมีรายละเอียดดังนี้http://regservice.buu.ac.th/

อัลบั้มภาพ