หน้าแรก
ประชาสัมพันธ์
ข่าว
กำหนดการรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS 65)

กำหนดการรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS 65)


มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดการรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS 65)​ โดยมีรายละเอียดดังนี้ http://regservice.buu.ac.th/

อัลบั้มภาพ