หน้าแรก
สถานที่และการติดต่อ

สถานที่และการติดต่อ


ห้อง 500 ชั้น 5 อาคาร 60 พรรษา มหาราชินี 2 (QS2)

ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

โทรสาร (038) 390355

โทรศัพท์ (038) 102361-62

e-mail: socio@buu.ac.th