• Slide

  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2566

  ภาควิชาสังคมวิทยาขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่เข้ามาหาความรู้กันเมื่อปี พ.ศ. 2559 และ 2560 และจบออกไปสู่สังคมเมื่อปี พ.ศ. 2562 และ 2563 ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานด้วยดีทุกคน

 • Slide

  รับสมัครงาน

  ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครอาจารย์ 1 ตำแหน่ง

 • Slide

  สวัสดีปีใหม่ 2566

  คณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาสังคมวิทยาขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครอง และครอบครัว มีแต่ความสุข ปราศจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวง สมบูรณ์พร้อมด้วยโชคลาภและเงินทอง เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ปรารถนาสิ่งใดขอให้สมหวังดั่งใจทุกประการ

 • Slide

  ถวายพระพร

  คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอร่วมตั้งจิตอธิษฐานถวายพระพรให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน

 • Slide

  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  วันที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าพระพุทธเจ้า นิสิตและบุคลากรภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • Slide

  วันปิยมหาราช 2565

  วันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน สิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศเลิกทาส ข้าพระพุทธเจ้าคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของภาคสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

 • Slide

  วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  สถิตในใจตราบนิจนิรันทร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้านิสิตและบุคลากรของภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • Slide

  วันออกพรรษา (10 ตุลาคม พ.ศ. 2565)

  วันออกพรรษา คือ วันสิ้นสุดระยะการจำพรรษา หรือออกจากการอยู่ประจำที่ในฤดูฝนซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ภาควิชาสังคมวิทยาเชิญชวนนิสิตและบุคลากรของภาควิชาเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาในวันออกพรรษา เช่น ทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา ร่วมกุศลธรรม "ตักบาตรเทโว"

 • Slide

  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • Slide

  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

  ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • Slide

  วันเข้าพรรษา 2565

  วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือปีอธิกมาส จะเลื่อนเป็นวันแรม 1 ค่ำเดือน 8 หลัง ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือนตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น

 • Slide

  วันอาสาฬหบูชา 2565

  ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรก ทรงแสดงปฐมเทศนา "ธัมมจักกัปปวัตนสูตร" แก่พระปัญจวัคคีย์ เป็นวันที่ท่านโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมสำเร็จพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลคนแรก และได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสมบทเป็นภิกษุองค์แรกในพระศาสนา และด้วยการที่ท่านเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกในโลกดังกล่าว พระรัตนตรัยจึงครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก

 • Slide

  ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา

  ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสังคมวิทยา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1S9OrYiIszE8e-yHh9Iqrx6whWHbTvCK7/view?fbclid=IwAR0DvW3mYXdJRrSNuPNbpyEl1IjpxiQGxX1RQdiNhGLA15KlEeMmbDEUuW8

 • Slide

  ๓ มิถุนายน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

  ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • Slide

  วันวิสาขบูชา 2565

  วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เป็นวันวันเพ็ญเดือน 6 ที่มี 3 เหตุการณ์ที่สำคัญในพุทธศาสนา คือ เป็นวันประสูติ วันตรัสรู้ และวันปรินิพพาน แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มา: https://www.m-culture.go.th/adminli/ebook/B0095/#p=1

 • Slide

  วันพืชมงคล 2565

  วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เป็นวันพระราชพิธีเก่ามาแต่โบราณที่เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรของชาติ และเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกร กำหนดจัดขึ้นในเดือนหกของทุกปี ซึ่งระยะนี้เป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทย แต่ไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนไว้เหมือนกับวันในพระราชพิธีอื่นๆ ส่วนจะเป็นวันใดในเดือนหกหรือเดือนพฤษภาคมที่มีฤกษ์ยามเหมาะสมต้องตามประเพณีก็ให้จัดขึ้นในวันนั้น ที่มา: https://www.m-culture.go.th/surveillance/ewt_news.php?nid=835&filename=index

 • Slide

  วันฉัตรมงคล

  ทรงพระเจริญ "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป" พระปฐมบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • Slide

  สงกรานต์ 2565

  สุขสันต์วันสงกรานต์

 • Slide

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ๒ เมษายน ๒๕๖๕ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้านิสิตและบุคลากรของภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • Slide

  การอบรมการใช้หุ่นดูแลผู้สูงอายุ (Dinsow Mini)

  วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 ห้องภาควิชาสังคมวิทยา (QS2-500) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • Slide

  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

  นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาชุมชน รุ่นที่ ๒๓-๒๔ และเอกการจัดการบริการสังคม รุ่นที่ ๔-๕ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 • Slide

  ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

  คณาจารย์และบุคลากรภาควิชาสังคมวิทยาขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตของภาควิชาสังคมวิทยาทุกคนที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้บัณฑิตทุกคนได้พบกับความสำเร็จ ความเจริญ ความก้าวหน้า และมีอนาคตที่สดใสตลอดกาลนานเทอญ

 • Slide

  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2565

  กำหนดการ วันฝึกซ้อมย่อย วันที่ 10 - 11 มกราคม พ.ศ. 2565 วันฝึกซ้อมรวม วันที่ 12 - 17 มกราคม พ.ศ. 2565 วันพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 19-21 มกราคม 2565

 • Slide

  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  วันที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าพระพุทธเจ้า นิสิตและบุคลากรภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • Slide

  23 ตุลาคม วันปิยะมหาราช

  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ข้าพระพุทธเจ้านิสิตและบุคลากรของภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • Slide

  วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564 วันคล้ายวันสวรรคต “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร"

  สถิตในใจตราบนิจนิรันทร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้านิสิตและบุคลากรของภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • Slide

  งานเกษียณ ดร. ประจักษ์ น้ำประสานไทย

  ประวัติ https://youtu.be/t1knSldUTW0 สารจากใจคณาจารย์และนิสิต https://youtu.be/6tWeHSie-5c

 • Slide

  ขอรับสิทธิ์ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2564

  ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้แก่นิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2564

 • Slide

  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • Slide

  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

  ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • Slide

  ปัจฉิมนิเทศ นิสิตภาคสังคมวิทยา ปีการศึกษา 2563

  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ภาควิชาสังคมวิทยา จัดปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการบริการสังคม) โดยมีนฤต วชิรอมรเลิศ ศิษย์เก่ารุ่น 7 มาเป็นบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับรุ่นน้องที่กำลังจบออกไปประกอบอาชีพ

 • Slide

  3 มิถุนายน เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

  ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • Slide

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ๒ เมษายน ๒๕๖๔ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้านิสิตและบุคลากรของภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • Slide

  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  วันที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าพระพุทธเจ้า นิสิตและบุคลากรภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • Slide

  โครงการส่งเสริมศักยภาพบัณฑิตการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563

  ภาควิชาสังคมวิทยาอบรมให้ความรู้กับนิสิตเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม socio@buu และการใช้โปรแกรมสำนักงาน เพื่อเตรียมตัวไปทำสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ วันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้อง QS2 – 407

 • Slide

  วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563 วันคล้ายวันสวรรคต “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร"

  สถิตในใจตราบนิจนิรันทร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้านิสิตและบุคลากรของภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • Slide

  กำหนดการ TCAS 64

  ดูรายละเอียดและติดตามได้ที่ http://regservice.buu.ac.th/

 • Slide

  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  “รักเอยรักลูก แม่จึงปลูกคุณธรรมให้รักษา รดความรักพรวนความดีมีเมตตา ลูกเติบใหญ่แทนคุณค่าของแผ่นดิน” ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • Slide

  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

  ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • Slide

  พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

  พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑ และ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับรายละเอียดการฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมรวม และฝึกซ้อมใหญ่ มหาวิทยาลัยบูรพาจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 • Slide

  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

  ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • Slide

  การเปิดเทอมปีการศึกษา 2563

  มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดเทอมปีการศึกษา 2563 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

 • Slide

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ๒ เมษายน ๒๕๖๓ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้านิสิตและบุคลากรของภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • Slide

  งานฉลองวันสตรีสากล@ภาควิชาสังคมวิทยา

  วันที่ 2 มีนาคม 2563 ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะอาสาสมัครจาก World Association of Girl Guides and Girl Scouts จัดงานฉลองวันสตรีสากล International Womes's Day 2020 Celebration & 100 Girls Project โดยได้รับความร่วมมือจาก UN Women และ สถานเอกอัครราชฑูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย ในการจัดงานครั้งนี้ International Womes's Day 2020 ตรงกับวันที่ 8 มีนาคม 2563 และมีธีมในการฉลองคือ Generation Equality โดยในการจัดงาน มีการบรรยายในหัวข้อดังนี้ - Equality in Finnish Education and Culture โดยท่านเอกอัครราชฑูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย H.E. Mrs. Satu Suikkari-Kleven - Human Rights Law: How to take action as global citizens? โดยผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติ UN Women คุณกรวิไล เทพพันธ์กุลงาม - Getting to know International Women's Day โดยผู้แทนจากภาควิชาสังคมวิทยา และ WAGGGS นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกลุ่มย่อย ดังนี้ - Violent Experience (Stop the Violence) เรียนรู้ข้อควรปฏิบัติเพื่อช่วยลดและยุติความรุนแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ ต่อเด็กผู้หญิงและสตรี - Inspirational Women รู้จักสตรีที่มีบทบาทสร้างสรรค์สังคมด้านต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ - Generation Equality (IWD 2020 theme) เป็นธีมของการฉลองวันสตรีสากลในปีนี้ โดยอัดวิดีโอสั้นๆ บอกเล่าว่าเราสามารถเสริมสร้างความเท่าเทียมได้อย่างไรบ้าง และอัพโหลดเพื่อชิงรางวัล - Making Dreams Come True สะท้อนการเรียนรู้ และสิ่งที่จะนำไปปรับใช้กับตัวเองและสังคม การจัดทำโครงการได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 • Slide

  ภาพหมู่นิสิตภาควิชาสังคมวิทยา ภาคเรียนสุดท้าย ปีการศึกษา 2562

  ภาพหมู่นิสิตภาควิชาสังคมวิทยา ภาคเรียนสุดท้าย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 24 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม รุ่นที่ 5

 • Slide

  งานประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม(CSD สัมพันธ์) ระดับชาติ ครั้งที่ 19

  กำหนดการโครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาชุมชน อาจารย์และนิสิตภาควิชาสังคมวิทยา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม(CSD สัมพันธ์) ระดับชาติ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 27-30 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

 • Slide

  โครงการพาน้องท่องทะเล ครั้งที่ 5

  วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2562 ภาควิชาสังคมวิทยาได้จัดโครงการพาน้องท่องทะเล ครั้งที่ 5 ให้กับนักเรียน โรงเรียนสามัคคีวิทยา จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 100 คน ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล และชายหาดบางแสน

 • Slide

  วันคล้ายวันสวรรคต “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร"

  สถิตในใจตราบนิจนิรันทร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้านิสิตและบุคลากรของภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • Slide

  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เยี่ยมชมภาควิชาสังคมวิทยา

  วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2562 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมภาควิชาสังคมวิทยา เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงภาควิชา และทิศทางของคณะ ฯ

 • Slide

  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • Slide

  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

  ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • Slide

  น้องใหม่ ปี 62

  นิสิตภาควิชาสังคมวิทยา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม

 • Slide

  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

  ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • Slide

  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560

  นิสิตภาควิชาสังคมวิทยา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต เอกการพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 22 และเอกการจัดการบริการสังคม รุ่นที่ 3 ที่จบปีการศึกษา 2560 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ. ศ. 2562

 • Slide

  ภาพหมู่นิสิตภาควิชาสังคมวิทยา ภาคเรียนสุดท้าย ปีการศึกษา 2561

  ภาพหมู่นิสิตภาควิชาสังคมวิทยา ภาคเรียนสุดท้าย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 23 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม รุ่นที่ 4

 • Slide

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๑๐ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • Slide

  วันพ่อแห่งชาติ

  วันพ่อแห่งชาติและวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ

 • Slide

  TCAS 62

  มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดการรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (TCAS 62)

 • Slide

  วันคล้ายสวรรคตรัชกาลที่ 9

  สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

 • Slide

  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

  นิสิตภาควิชาสังคมวิทยา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต เอกการพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 21 และเอกการจัดการบริการสังคม รุ่นที่ 2 ที่จบปีการศึกษา 2559 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 • Slide

  ภาพหมู่นิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาสังคมวิทยา ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

  นิสิตภาควิชาสังคมวิทยา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต เอกการพัฒนาชุมชน รุ่น 22 และเอกการจัดการบริการสังคม รุ่น 3 ถ่ายภาพหมู่ร่วมในโอกาสจบการศึกษา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

 • Slide

  งานประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมระดับชาติครั้งที่ 17 (CSD17)

  ภาควิชาสังคมวิทยาเข้าร่วมงานงานประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมระดับชาติครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระว่างวันที่ 28-31 มกราคม พ.ศ. 2561

 • Slide

  โครงการพาน้องท่องทะเล

  คณาจารย์และนิสิตภาควิชาสังคมวิทยา ร่วมจัดโครงการพาน้องท่องทะเล นำนักเรียนจากโรงเรียนสามัคคีวิทยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ท่องทะเลบางแสนและโลกใต้ทะเล ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ในวันที่ 16 มกราคม 2561

 • Slide

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายวิชาการ

  คณาอาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี มาแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนและการสอนของภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 • Slide
 • Slide

  ภาพหมู่นิสิตปี 4 รุ่นสังคมวิทยา 201 (SOCIO201)

  นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการบริการสังคม) ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันหน้าตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลาประมาณ 12.30 น.

 • Slide

  งานคืนสู่เหย้า ศิษย์รุ่นเก่า

  ภาควิชาสังคมวิทยา จัดงานรวมรุ่นศิษย์เก่าในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2555

 • Slide

  มหาบัณฑิตสาขาการจัดการบริการสังคมรุ่น 2

  ภาควิชาสังคมวิทยาขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตสาขาการจัดการบริการสังคมรุ่น 2 ทุกท่าน ขอให้มหาบัณฑิตและบัณฑิตประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัวพร้อมด้วยความสุขกายสุขใจ และที่สำคัญขอให้บัณฑิต ได้ใช้ความรู้ ความสามารถที่มีสร้างสรรค์สิ่งดีงามแก่แผ่นดินตลอดไป

 • Slide

  บัณฑิตสาขาพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 17 และ18

  ภาควิชาสังคมวิทยาขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 17 และ18 ทุกท่าน ขอให้มหาบัณฑิตและบัณฑิตประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัวพร้อมด้วยความสุขกายสุขใจ และที่สำคัญขอให้บัณฑิต ได้ใช้ความรู้ ความสามารถที่มีสร้างสรรค์สิ่งดีงามแก่แผ่นดินตลอดไป

 • Slide

  พิธีบายศรีสู่ขวัญที่ทรงพลังและคุณค่าให้กับน้องปี 1 ( สาขาพัฒนาชุมชน รุ่น 22 และ สาขาการจัดการบริการสังคม รุ่น 3)

  พิธีบายศรีสู่ขวัญที่ทรงพลังและคุณค่าให้กับน้องปี 1 เพื่อต้อนรับเป็นนิสิต ( สาขาพัฒนาชุมชน รุ่น 22 และ สาขาการจัดการบริการสังคม รุ่น 3)

Profesor Name
หัวหน้าภาควิชา

อาจารย์สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล

กิจกรรม

ยังไม่มีกิจกรรมในตอนนี้