ชื่ออัลบั้มภาพ วันที่ - เวลา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 2 เม.ย. 2564
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 4 ธ.ค. 2563
โครงการส่งเสริมศักยภาพบัณฑิตการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563 16 พ.ย. 2563
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563 วันคล้ายวันสวรรคต “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" 12 ต.ค. 2563
กำหนดการ TCAS 64 10 ก.ย. 2563
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 9 ส.ค. 2563
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 23 ก.ค. 2563
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 30 มิ.ย. 2563
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2 มิ.ย. 2563
การเปิดเทอมปีการศึกษา 2563 22 เม.ย. 2563
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 2 เม.ย. 2563
งานฉลองวันสตรีสากล@ภาควิชาสังคมวิทยา 7 มี.ค. 2563
ภาพหมู่นิสิตภาควิชาสังคมวิทยา ภาคเรียนสุดท้าย ปีการศึกษา 2562 5 มี.ค. 2563
งานประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม(CSD สัมพันธ์) ระดับชาติ ครั้งที่ 19 1 ก.พ. 2563
โครงการพาน้องท่องทะเล ครั้งที่ 5 16 ธ.ค. 2562