หน้าแรก
ประชาสัมพันธ์
อัมบั้มรูปภาพ
บัณฑิตสาขาพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 17 และ18

บัณฑิตสาขาพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 17 และ18


ภาควิชาสังคมวิทยาขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 17 และ18 ทุกท่าน ขอให้มหาบัณฑิตและบัณฑิตประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัวพร้อมด้วยความสุขกายสุขใจ และที่สำคัญขอให้บัณฑิต ได้ใช้ความรู้ ความสามารถที่มีสร้างสรรค์สิ่งดีงามแก่แผ่นดินตลอดไป