หน้าแรก
ประชาสัมพันธ์
อัมบั้มรูปภาพ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายวิชาการ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายวิชาการ


คณาอาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี มาแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนและการสอนของภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560