หน้าแรก
ประชาสัมพันธ์
อัมบั้มรูปภาพ
โครงการพาน้องท่องทะเล

คณาจารย์และนิสิตภาควิชาสังคมวิทยา ร่วมจัดโครงการพาน้องท่องทะเล นำนักเรียนจากโรงเรียนสามัคคีวิทยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ท่องทะเลบางแสนและโลกใต้ทะเล ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ในวันที่ 16 มกราคม 2561