หน้าแรก
ประชาสัมพันธ์
อัมบั้มรูปภาพ
งานประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมระดับชาติครั้งที่ 17 (CSD17)

งานประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมระดับชาติครั้งที่ 17 (CSD17)


ภาควิชาสังคมวิทยาเข้าร่วมงานงานประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมระดับชาติครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระว่างวันที่ 28-31 มกราคม พ.ศ. 2561