หน้าแรก
ประชาสัมพันธ์
อัมบั้มรูปภาพ
ภาพหมู่นิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาสังคมวิทยา ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

ภาพหมู่นิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาสังคมวิทยา ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560


นิสิตภาควิชาสังคมวิทยา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต เอกการพัฒนาชุมชน รุ่น 22 และเอกการจัดการบริการสังคม รุ่น 3 ถ่ายภาพหมู่ร่วมในโอกาสจบการศึกษา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561