หน้าแรก
ประชาสัมพันธ์
อัมบั้มรูปภาพ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559


นิสิตภาควิชาสังคมวิทยา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต เอกการพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 21 และเอกการจัดการบริการสังคม รุ่นที่ 2 ที่จบปีการศึกษา 2559 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561