หน้าแรก
ประชาสัมพันธ์
อัมบั้มรูปภาพ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560


นิสิตภาควิชาสังคมวิทยา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต เอกการพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 22 และเอกการจัดการบริการสังคม รุ่นที่ 3 ที่จบปีการศึกษา 2560 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ. ศ. 2562