หน้าแรก
ประชาสัมพันธ์
อัมบั้มรูปภาพ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เยี่ยมชมภาควิชาสังคมวิทยา

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เยี่ยมชมภาควิชาสังคมวิทยา


วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2562 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมภาควิชาสังคมวิทยา เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงภาควิชา และทิศทางของคณะ ฯ