หน้าแรก
ประชาสัมพันธ์
อัมบั้มรูปภาพ
การเปิดเทอมปีการศึกษา 2563

การเปิดเทอมปีการศึกษา 2563


มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดเทอมปีการศึกษา 2563 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563