หน้าแรก
ประชาสัมพันธ์
อัมบั้มรูปภาพ
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต ปี พ.ศ. ๒๕๖๕


คณาจารย์และบุคลากรภาควิชาสังคมวิทยาขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตของภาควิชาสังคมวิทยาทุกคนที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้บัณฑิตทุกคนได้พบกับความสำเร็จ ความเจริญ ความก้าวหน้า และมีอนาคตที่สดใสตลอดกาลนานเทอญ