วันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน สิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศเลิกทาส ข้าพระพุทธเจ้าคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของภาคสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ